מהר יותר מן האור?

תופעה מוזרה ומעניינת ביותר שנצפתה בסילוני רדיו רבים היא תנועה על אורית , כלומר תנועה במהירות הגבוהה ממהירות האור . כאשר תמונת הרדיו חדה מספיק , ניתן להבחין כי הסילונים אינם אחידים לחלוטין . במקומות רבים נראה הסילון כעשוי ממעין גושים — אזורים בהירים מאוד ליד אזורים חשוכים יותר ( כפי שניתן לראות לדוגמה בתצלום שבעמ' . ( 215 גושי החומר הללו נעים מהמרכז שממנו יוצאים הסילונים כלפי חוץ . כדי למדוד את המהירות שבה נעים הגושים , מצלמים סדרת תמונות רדיו של אותו אזור בהפרשים של כמה חודשים . מתוך השינוי במיקום של גוש נתון ובזמן שבו התרחש שינוי זה , ניתן מיד להסיק את מהירות הגוש . למעשה , כיוון שלצופה על כדור הארץ חסר ממד העומק , באפשרותו למדוד רק את היטל התנועה של הגוש על המישור הניצב לקו הראייה ( מישור השמים , ( כך שהמהירות הנמדדת בשיטה זו היא היטל המהירות על מישור זה . התוצאה המפתיעה היא שבמקורות רבים נראים הגושים הללו נעים במהירות גבוהה בהרבה ממהירות האור . המהירות הממוצעת שנמדדה במדגם הכולל עשרות רבות של מקורות רדיו , מגיעה ל 10 פעמים מהירות האור , ובאחדים מהמקורות נמדדו מהירויות העולות אפילו ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ