תמונת רדיו של סילון היוצא ממרםזה של הגלקסיה ‭.NGC 1265‬ הגלקסיה עצמה נעה במהירות של ‭2,000‬ קילומטר בשנייה ביחס לתווך החיצוני בםיוון החץ הםתום, דבר הגורם להתעקמות הסילון הנראית בתצלום.