תמונת רדיו של הקווזר ‭.3C 175‬ במרםז המערםת נמצא חור שחור ענקי. בתצלום נראה סילון של חומר הנע במהירות קרובה למהירות האור. הסילון הנגדי אינו נראה בתצלום בגלל אפקט האלומה היחסותי. אונות הרדיו בקצות הסילונים הן תוצאה של גלי הלם שנוצרו בגלל תנועתם העל־קולית של סילוני החומר. המרחק בין האונות גדול פי שלושה בערך מגלקסיית שביל החלב שלנו.