איור סםמתי של חור שחור במרםז גלקסיה הסופח חומר מדסקה המקיפה אותו. החצים האדומים מייצגים זרימה של חומר טרי מאזורים חיצוניים בגלקסיה אל דסקת הספיחה סביב החור השחור במרםז. חלקה הפנימי של דסקת הספיחה מחומם לטמפרטורות גבוהות, והוא שפולט את אור הקווזר הנראה למרחקים.