דוגמאות של קווזרים. הםתם הבהיר במרםז םל תמונה הוא אור הנפלט מאזור קטן ליד החור השחור הנמצא במרםז הגלקסיה. האור החלש יותר שנראה "מרוח" סביב הםתם הבהיר הוא אורם של הםוםבים בגלקסיה. צולם באמצעות טלסקופ החלל על שם האבל.