מאיץ החלקיקים — בית חרושת לחורים שחורים?

כדי ליצור חור שחור יש לדחוס כמות גדולה מספיק של חומר לרדיוס קטן מרדיוס שוורצ'יילד . מאיצי חלקיקים , שבהם אלומות של חלקיקים מתנגשות זו בזו באנרגיות גבוהות ביותר , הם הדרך הטובה ביותר לדחוס חומר באופן מלאכותי . האם ניתן , אם כן , ליצור חורים שחורים במאיצי חלקיקים ? אם אכן המסה הקטנה ביותר הנדרשת לייצור חור שחור היא מסת פלאנק , כפי שנטען לעיל , אזי צריך לדחוס לפחות 20 מיליוניות גרם כדי ליצור חור שחור . כמות זו עולה עשרות מונים על כמות המסה שניתן לדחוס בזמן נתון במאיץ ההדרונים הגדול , ולכן במקרה זה אין אפשרות ליצור כך חור שחור . ואולם התיאוריות החדשות , שבהן קיימים ממדים נוספים הגדולים מאורך פלאנק , מאפשרות יצירת חורים שחורים בעלי מסה קטנה בהרבה ממסת פלאנק . אם תסריטים אלו נכונים , ייתכן שניתן יהיה ליצור חור שחור במאיץ ההדרונים הגדול בשווייץ . יצירת חור שחור כזה תהווה הוכחה חותכת לקיומם של ממדים נוספים . היא אף תיתן מדד מסוים לגבי מספר הממדים הנוספים . כמו בדוגמה שלעיל , שבה היצורים החד ממדיים גילו לפתע שהם חיים למעשה על מעטפת של גליל , כך יצירה של חור שחור במאיץ חלקיקים תהווה " חדירה" לממ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ