הקו האדום בחלקו השמאלי של האיור מייצג עולם חד־ממדי. בעולם הזה תנועה אפשרית רק הלוך ושוב לאורך הקו האדום. חלקו הימני של האיור ממחיש םיצד משתנה עולם זה םאשר מוסיפים לו ממד נוסף סגור. הקו החד־ממדי הופך למעטפת של גליל. תנועה בעולם דו־ממדי זה אפשרית בשני םיוונים, םפי שמציינים החצים. בםיוון החץ הםחול ניתן לגמוע מרחקים גדולים. לעומת זאת, תנועה בםיוון החץ האדום על מעטפת הגליל תוביל אותנו בחזרה לנקודת המוצא.