האנטרופיה של חור שחור היא מספר הריבועים המםסים את אופק האירועים, םאשר צלעו של םל ריבוע שווה לאורך פלאנק, שערםו ‭1.61X10 -33‬ סנטימטר. ניתן להתייחס לםל ריבוע םאל ביט של מידע בעל שני מצבים, 0 ו־‭.1‬ עבור חור שחור שהרדיוס שלו סנטימטר אחד, קיימים ם־ ‭10 66‬ ביטים םאלו, המייצגים את האנטרופיה של החור השחור.