הזמן עמד מלכת

כבר ציינו שמסה ואנרגיה הנמצאות במרחב משפיעות על עקמומיות המרחב זמן . המשמעות המיידית של עובדה זו היא שהזמן החולף , כפי שנמדד בשעון נתון , תלוי בשדה הכבידה בנקודה שבה ממוקם השעון . להמחשה , דמיינו שני שעונים הממוקמים במרחקים שונים מחור שחור , והנמצאים במנוחה ביחס לצופה מרוחק מאוד , כפי שמתואר באיור שבעמוד הבא . הזמן שימדוד הצופה בשעון א' יחלוף באטיות רבה יותר מהזמן שימדוד הצופה בשעון . 'ב למעשה , לכל שדה כבידה , ולא משנה מה מקורו , יש השפעה דומה על הזמן , אלא שהאפקט קטן ככל ששדה הכבידה חלש . לכדור הארץ יש השפעה דומה על שעונים הנמצאים בלוויינים המקיפים אותו . אף שבמקרה זה האפקט קטן מאוד , הוא מדיד . למעשה , מתחשבים באפקט זה במערכות ניווט לווייני ( GPS ) מתקדמות הנמצאות כיום בשימוש נרחב , שם נדרש דיוק גבוה במיוחד . קרוב לחור שחור תזוזת הזמן נהיית אטית במיוחד , בגלל שדה הכבידה העצום . שאלה מתבקשת היא , כמה זמן יחלוף בשעונו של צופה עד שחללית המחקר ששלח לסביבתו של חור שחור תגיע לאופק האירועים ? חישוב מפורט מראה כי עבור חור שחור כדורי צריך זמן אין סופי . הסיבה היא שככל שהחללית מתקרבת לחור השח...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ