אילוסטרציה של התפרקות מגנטית במגנטר: הלחץ המגנטי העצום בתוך הםוםב מבקיע את הקרום המוצק העוטף אותו ומאפשר ללולאות שדה מגנטי לפרוץ החוצה, ובעקבות זאת גורם להתפרצות אדירה של אנרגיה, שחלקה הופך לקרינה שאנחנו רואים.