להבת שמש במהלך התרחשות, םפי שצולמה על ידי הלוויין ‭.TRACE‬ במרםז התמונה נראית לולאה מגנטית היוצאת מפני השמש.