פולסרים של קרינת X

במערכות כפולות , שבהן כוכב נויטרונים נמצא בקשר זוגיות עם כוכב רגיל , מתרחשת גלישה של חומר מהכוכב הרגיל אל כוכב הנויטרונים כתוצאה מכוח הכבידה העז שהוא משרה בסביבתו . אם השדה המגנטי של כוכב הנויטרונים חזק דיו , יזרום החומר שניתק מהכוכב הרגיל דרך הקטבים המגנטיים , כיוון שהוא אינו יכול לחצות קווי שדה מגנטי , אלא חייב לנוע לאורכם . החומר הזורם נדחס ומתחמם ליד שפת כוכב הנויטרונים באזור הקטבים ופולט קרינת . X למעשה , קרינת ה X נפלטת בצורת אלומות משני " כתמים חמים" ליד הקטבים של הכוכב , בדומה לפליטה של אלומת הרדיו בפולסר רגיל . בגלל סיבובו העצמי של כוכב הנויטרונים , מתקבל אפקט המגדלור , וקרינת ה X מגיעה לצופה בצורת פולסים . מסיבה זו נקראים אובייקטים אלו פולסרי . X פולסרים אלו אינם פולטים קרינת רדיו , כיוון שהחומר הרב שזורם דרך ה"משפך" המגנטי שליד הקטבים , משתק את מנגנון פליטת הרדיו . עובדה מעניינת הראויה לציון היא שבחלק מפולסרי ה X שהתגלו נמצא שמהירות הסיבוב של הפולסר סביב צירו גדלה עם הזמן , בניגוד למגמה שמציגים פולסרים רגילים . התאוצה של מהירות הסיבוב נובעת ככל הנראה מספיחת החומר .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ