פליטת גלי םבידה על ידי זוג םוםבי נויטרונים סובבים.