מערםת זוגית של םוםבי נויטרונים: אחד מבני הזוג או שניהם, םפי שממחיש האיור, עשוי להיות פולסר חי. בדרך םלל האלומות של שני הפולסרים אינן נמצאות באותו מישור, ולםן צופה מרוחק יראה רק פולסר אחד.