גילויים חדשים — קרינת גמא מהמגנטוספרה

שיגורו של לוויין הגמא פרמי ב 2008 הוביל לגילוי משפחה חדשה של פולסרים , שהמאפיין המרכזי שלהם הוא פליטת פולסים של קרינת גמא חזקה . הפרט המעניין הוא שברבים מהפולסרים הללו לא נראית קרינת רדיו כלל , ובאלו שכן פולטים גם קרינת רדיו , אין קשר ברור בין הפולסים של קרינת הגמא לפולסים של קרינת הרדיו . אחת ההצעות שהועלו היא שהאלומות של קרינת הגמא וקרינת הרדיו נפלטות מאזורים שונים במגנטוספרה ובכיוונים שונים , כך שבפולסרים שבהם לא נראים פולסים של רדיו , מכוונות אלומות הרדיו כך שהן אינן חוצות את קו הראייה שלנו . בפולסרים שבהם נראים גם פולסים של רדיו וגם פולסים של קרינת גמא , חוצות שתי האלומות את קו הראייה שלנו , אך לא באותו זמן , כך שאין קשר ברור בין שני סוגי הקרינה . הניתוח של מאפייני קרינת הגמא במדגם הפולסרים שהתגלו עד כה על ידי הלוויין פרמי מספק מידע חשוב לגבי מבנה המגנטוספרה ומאפשר מיפוי של התהליכים השונים המתרחשים שם .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ