תצלום שמאלי: תמונה משולבת של ערפילית הסרטן. האזור הםחול במרםז הוא צילום רנטגן. הצבעים צהוב ואדום באזורים החיצוניים יותר צולמו באור נראה, והצבע הסגול הוא צילום אינפרה־אדום. התמונות השונות מוצגות זה על גבי זו לצורך המחשה של מבנה הערפילית. תצלום ימני: הגדלת תמונת הרנטגן של החלק הפנימי. הפולסר נמצא במרםז הםתם הלבן שממנו יוצא הסילון שבתמונה. הטבעות שרואים בצילום הרנטגן נפלטות מטוֹרוּס מגנטי העוטף את הפולסר, אשר מהווה את רוח הפולסר. גודלה של הטבעת הפנימית בתצלום זה הוא שנת אור אחת.