צילום פני השמש על ידי טלסקופ השמש ‭.Hinode‬ הקווים האדמדמים הבוקעים מפני השמש הם קווי השדה המגנטי, המוארים על ידי גז חם הנע לאורםם.