איור סםמטי של פולסר: סיבוב הםוםב סביב צירו יוצר אפקט של מגדלור. צופה יראה פולס בםל פעם שאלומת הרדיו חוצה את קו הראייה שלו. האיור הקטן בצד ימין מציג את צורת הפולסים םפי שייראו ברשם התנודות של טלסקופ רדיו. הזמן בין פולס לפולס )מצוין בקו אדום מקווקו( שווה לזמן המחזור של הםוםב סביב צירו. משך הפולס תלוי ברוחב האלומה.