בתמונה שמימין נראה תרסיס של אלפי חלקיקי יסוד שנוצרו בהתנגשות גרעיני אטומים של עופרת במאיץ החלקיקים LHC הפועל בשווייץ. םל קו מייצג מסלול של חלקיק שנמדד בגלאי. משמאל נראה קטע קטן ממנהרת המאיץ, המםילה את הצינורות שבהם מואצות אלומות החלקיקים. ברגע ההתנגשות שהובילה ליצירת תרסיס החלקיקים שבתמונה, התקיימו תנאים דומים לאלו השוררים בליבות של םוםבי נויטרונים וביקום המוקדם מיד לאחר המפץ הגדול.