מרק של קוורקים וגלואונים

בדיוק כפי שהאטום איננו יחידה אחת , אלא מורכב מאלמנטים קטנים יותר — פרוטונים , נויטרונים ואלקטרונים — כך הפרוטונים והנויטרונים עצמם אינם היחידות הקטנות ביותר של גרעין האטום , אלא מורכבים מחלקיקים יסודיים המכונים קוורקים ( ראו בפרק " חומר , כוחות וסימטריה בטבע . ( " הקוורקים השונים , בדומה לאלקטרון , אינם ניתנים לחלוקה נוספת , והם נחשבים ליחידות הבסיסיות ביותר של החומר . כפי שכבר צוין קודם לכן , בתורת העל מיתר החלקיקים עצמם הם השתקפות של יחידה בסיסית עוד יותר — המיתר — אך מודלים אלו , נכון לעכשיו , הם בגדר השערה בלבד . בין הקוורקים פועל הכוח החזק המועבר באמצעות גלואונים , שהם המקבילה של השדה האלקטרומגנטי או , ליתר דיוק , של חלקיקי האור המכונים פוטונים . הגלואונים הם הדבק שמחזיק את הקוורקים . ידועים כשישה סוגים שונים של קוורקים בטבע . שלושת העיקריים שבהם מכונים עליון , תחתון ומוזר , down , up ) , strange ובקצרה . ( s , d , u לקוורקים יש מטען חשמלי לא שלם . לקוורקים מטיפוס d ו s יש מטען השווה בערכו לשליש ממטען האלקטרון , ואילו לקוורק u יש מטען כפול והפוך בסימנו . הפרוטון מורכב משני קוורקי...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ