מהי המסה המקסימלית של כוכב נויטרונים?

בדומה לננס לבן , קיימת מסה מקסימלית שמעליה כוכב נויטרונים אינו יכול להתקיים וחייב לקרוס לחור שחור . הראשונים שניסו לחשב ערך זה היו ג'ורג' וולקוף ורוברט אופנהיימר , שאותו כבר הזכרנו בסקירה ההיסטורית בתחילת הספר . הערך שהם קיבלו היה קטן ממסת צ'נדראסקאר , ולכן הם הסיקו כי קיומם של כוכבי נויטרונים איננו אפשרי בטבע . רק מאוחר יותר , ב , 1959 הראו מדענים אחרים על בסיס חישובים מפורטים יותר , כי הערך המקסימלי גדול יותר ממסת צ'נדראסקאר , וכי למעשה אין מניעה לקיומם של כוכבי נויטרונים בטבע . כאמור , ב 1967 התגלה לבסוף כוכב הנויטרונים הראשון . למרות חישובים רבים ומפורטים שנעשו מאז ועד ימינו , עדיין אין הסכמה לגבי הערך המדויק של המסה המקסימלית . עיקר הקושי בחישוב מדויק של מסה זו נעוץ בכך שעדיין איננו מבינים את תכונות החומר בצפיפויות הגבוהות השוררות במרכזם של כוכבי נויטרונים . אי הוודאות העיקרית היא לגבי מידת הלחץ הקיים בתוך חומר המצוי בתנאים אלו ; וגודלו של הלחץ המתנגד לכוח הכבידה הוא שקובע את גודלה של המסה המקסימלית . ההערכות העדכניות ביותר , המתבססות על מודלים מתקדמים של הכוח החזק , מנבאות שער...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ