לחץ קוונטי וקיומם של ננסים לבנים

בפרק " חומר , כוחות וסימטריה בטבע" הוזכר עקרון האיסור של פאולי , וצוין שאלקטרונים מצייתים לעיקרון זה , שעל פיו במצב קוונטי נתון ( כלומר מצב בעל אנרגיה ותנע זוויתי מסוימים ) ייתכן רק אלקטרון אחד . הוסבר שם גם שהעובדה ששני אלקטרונים אינם יכולים להיות באותו מצב קוונטי , היא המאפשרת את קיומם של אטומים ומולקולות , ובאופן כללי יותר את קיומו של חומר בעל נפח . בדומה למצב באטומים , עקרון האיסור של פאולי הוא המאפשר את קיומם של ננסים לבנים . ביתר פירוט , מקורו של הלחץ הקוונטי המתנגד לכוח הכבידה ומונע את קריסת הננס הלבן קשור לעקרון האיסור של פאולי , החל על האלקטרונים בחומר הצפוף של הכוכב הננסי . אך בשונה מחומר רגיל , שם משחק גם הכוח האלקטרומגנטי תפקיד מפתח , מה שקובע את גודלו וצפיפותו של הננס הלבן הוא האיזון בין כוח הכבידה העצמי שלו לבין הלחץ הקוונטי של האלקטרונים . בצפיפויות האופייניות לננס לבן , הכוחות האלקטרומגנטיים זניחים . כאשר דוחסים חומר לצפיפויות גבוהות מאוד , קטן המרחק הממוצע בין האלקטרונים באטומים . כיוון שהאלקטרונים מקיימים את עקרון האיסור של פאולי , הם מעדיפים להיות מרוחקים זה מזה , ול...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ