העצם הבהיר במרםז הוא הםוםב סיריוס ‭,A‬ הםוםב הבהיר ביותר בגלקסיה שלנו. הנקודה הלבנה המסומנת בחץ אדום היא ננס לבן המקיף את הםוםב. התמונה צולמה על ידי טלסקופ החלל האבל.