מצפה עין הזבוב: צמד מראות לגילוי קרינה פלואורסצנטית ממקלחות של קרניים קוסמיות. זוג המראות מאפשר מדידה סטראוסקופית של המקלחת בדיוק רב.