תיאור סםמטי של מקלחת חלקיקים הנוצרת על ידי חלקיק קרינה קוסמית החודר לאטמוספרה. את חלקיקי המקלחת ניתן לגלות ישירות באמצעות גלאים המוצבים על פני הקרקע או באמצעות מדידת קרינה פלואורסצנטית )אור‭,)‬ הנפלטת םתוצאה מםך שהמקלחת עוררה את אטומי החנקן.