שיטות גילוי ומדידה

בדומה לגילוי קרינת גמא באנרגיות גבוהות במיוחד , משתמשים באטמוספרת כדור הארץ כבגלאי לקרינה קוסמית באנרגיות גבוהות . חלקיק קרינה קוסמית ( למשל פרוטון או גרעין הליום ) החודר לאטמוספרה העליונה מתנגש באטומי אוויר ויוצר , בתהליך שרשרת , " מקלחת" משנית של חלקיקים הנעים באלומה ממוקדת סביב כיוון החלקיק המקורי . ככל שהחלקיק החודר אנרגטי יותר , מספר החלקיקים המשניים במקלחת גדול יותר . מדידת הפרמטרים של מקלחת החלקיקים המשניים מספקת את המידע הדרוש לחישוב האנרגיה והכיוון של חלקיק הקרינה הקוסמית שיצר אותה . קיימות שתי שיטות עיקריות למדידת המקלחת . הראשונה היא מדידת חלקיקי המקלחת עצמם באמצעות גלאים המוצבים על פני הקרקע . שיטה שנייה מנצלת את העובדה שחלקיקי המקלחת מחממים את אוויר האטמוספרה , וכתוצאה מכך מעוררים אטומים . האטומים המעוררים פולטים אור לאחר שהם מתקררים ( תהליך המכונה פלואורסצנציה , בדומה לתהליך המתרחש במנורות פלואורסצנט , שם מעוררים את האטומים בפולס חשמלי , ( ואת האור הזה מודדים באמצעות מראות המוצבות על הקרקע . במתקנים הנמצאים כיום בשימוש נמדדת קרינת פלואורסצנציה של אטומי חנקן . המצפה עין הז...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ