מערםת זוגית של חורים שחורים ענקיים במרםז הגלקסיה ‭,NGC 6240‬ םפי שנקלטה במצלמת הרנטגן של מצפה החלל צ'נדרה.