גלאי קרינת הםבידה LIGO הנמצא במצפה הנפורד שבמדינת וושינגטון.