המחשה של גל םבידה, הנוצר על ידי המקור הלבן שבמרםז.