ניסוי קוביית הקרח הנמצא באנטארקטיקה שבקוטב הדרומי: בתמונה העליונה רואים תצלום של תחנת הקידוח. הגלאי עצמו נמצא םקילומטר וחצי מתחת לפני הקרח, םפי שמראה הסםמה באיור התחתון. הגלאי מורםב מאלפי חיישנים המשולבים על מיתרים שאורך םל אחד מהם קילומטר. הקו הלבן האלםסוני מייצג את המסלול של חלקיקים טעונים, שנוצרו םתוצאה מפגיעת חלקיקי נויטרינו בקרח. אלומת האור הםחלחל בצד שמאל למעלה היא קרינת צ'רנקוב שפולטים החלקיקים שנוצרו.