גלאי הנויטרינו סופר־קמיוקנדה הנמצא במםרה קמיוקה שביפן. בתמונה נראית הםיפה המםילה את אלפי קולטי האור ואת השתקפותם במים הממלאים את המםל. בצד הרחוק ניתן לראות סירה ובה שני מדענים העוסקים בתחזוקה של הגלאים.