שלושה טעמים של נויטרינים ושלושה דורות של לפטונים

בפרק " חומר , כוחות וסימטריה בטבע" ציינו שקיימים תריסר חלקיקי יסוד של חומר , שישה קוורקים ושישה לפטונים . משפחת הלפטונים מכילה שלושה חלקיקים בעלי מטען חשמלי — האלקטרון , המיואון והטאו — ושלושה חלקיקי נויטרינו שהם חסרי מטען חשמלי . החלוקה הזאת איננה מקרית , קיים קשר בין הנויטרינים ללפטונים הטעונים ; לכל לפטון בעל מטען חשמלי מתאים נויטרינו באותו " טעם" — נויטרינו אלקטרוני ( כלומר בטעם אלקטרון ) קשור לאלקטרון , נויטרינו מיואוני קשור למיואון ונויטרינו טאו קשור לחלקיק הטאו . כל זוג כזה מגדיר " דור" במסגרת המודל הסטנדרטי המאחד את הכוחות בטבע . הדורות נבדלים זה מזה במסה של החלקיקים הטעונים . כמו שלושת הדובים בסיפור זהבה ושלושת הדובים , כאלה הם דורות החלקיקים : הטאו , שהוא הכבד מבין השלושה , מזכיר את אבא דוב , המיואון — את אמא דובה , והאלקטרון , שהוא הקל ביותר , את הדובון . וכמו הדייסה שאכל כל אחד מהם , כך גם הנויטרינים . הנויטרינו טאו מייצג את הדייסה של אבא דוב , הנויטרינו המיואוני את הדייסה של אמא דובה ( שטעמה שונה מטעם הדייסה של אבא דוב , ( והנויטרינו האלקטרוני מייצג את הדייסה שאוהב הדובון ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ