האטמוספרה כגלאי קרינת גמא

לקרינת גמא באנרגיות גבוהות במיוחד יש חדירות גדולה כל כך , עד שגילויה באמצעות לוויינים אינו אפשרי בטכנולוגיה הקיימת . למרות זאת , אטמוספרת כדור הארץ עדיין עבה מספיק כדי לבלוע גם את הקרינה הזאת . בזכות האנרגיות הגבוהות של הקרינה , ניתן להשתמש באטמוספרת כדור הארץ כבגלאי ענקי . הטכנולוגיה מבוססת על מדידה של קרינת צ'רנקוב שפולטים תוצרי ההתנגשות . כזכור , תכונת הדואליות גל חלקיק קובעת שניתן לראות את הקרינה כמורכבת מאוסף של פוטונים . כאשר פוטון של קרינת גמא שחדר לכדור הארץ פוגע באטמוספרה העליונה , הוא נבלע , והאנרגיה שלו מנוצלת ליצירת " מקלחת" של אלקטרונים ופוזיטרונים . החלקיקים הללו נעים באטמוספרה במהירות גבוהה ממהירות האור באוויר ( ששווה ל 0 . 9997 ממהירות האור בריק ) ופולטים פולסים של קרינת צ'רנקוב באור כחול . כאשר האנרגיה של פוטון הגמא שנבלע בגז האטמוספרה גדולה מספיק , כמות האור המצטבר שפולטים החלקיקים במקלחת שנוצרה מספיקה כדי שאפשר יהיה למדוד אותה מהקרקע ( ראו איור בעמוד הבא . ( מראות ענק המוצבות על הקרקע מחזירות את פולסי האור הנפלט למצלמה מיוחדת הנמצאת במוקד המראה , והניתוח של צורת כתם...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ