מערך הטלסקופים HESS למדידת קרינת גמא בשיטת צ'רנקוב.