לוויין קרינת הגמא על שם קומפטון ‭)CGRO(‬ חולף מעל םדור הארץ. הטלסקופים השונים נראים בבירור בתצלום.