קרינת גמא

לקרינת גמא יש אנרגיות גבוהות יותר ( או אורכי גל קצרים יותר ) מלקרינת . X ההפרדה בין קרינת X לקרינת גמא היא שרירותית ואינה מוסכמת . באסטרונומיה נהוג להגדיר קרינת גמא כקרינה אלקטרומגנטית באורכי גל קצרים ממיליארדית המילימטר , אך הגדרה זו אינה גורפת , וניתן למצוא בספרות חפיפה מסוימת בין ההגדרות של קרינת X וקרינת גמא . קרינת גמא מיוצרת בתהליכי היתוך וביקוע גרעיניים , כגון אלו המתרחשים בשמש או בכורים גרעיניים ; כתוצאה מדעיכה של גרעיני אטום מעוררים ; כתוצאה מהתאיינות של חומר ואנטי חומר ; וכתוצאה מפליטה של חלקיקים המואצים לאנרגיות גבוהות ביותר , בדומה לקרינת . X במערכות אסטרופיזיקליות רבות נפלטת קרינת גמא עם קרינת . X תצפיות בקרינת גמא נערכות בעיקר באמצעות לוויינים , חוץ מאשר במקרה של קרינת גמא באנרגיות גבוהות במיוחד , שם ניתן להשתמש באטמוספרה של כדור הארץ כבגלאי , כפי שיוסבר להלן . שיטות הגילוי תלויות באנרגיה של קרינת הגמא שאותה רוצים למדוד . הטכנולוגיה שבה משתמשים באסטרונומיה לקוחה מגלאי קרינת גמא במאיצי חלקיקים . טכנולוגיה זו עברה התפתחות דרמטית בעשור האחרון , וכיום היא מבוססת על גלאי סיליק...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ