שפופרת קטודית. הזוהר הירקרק נגרם על ידי אלקטרונים, המואצים םאשר מתח חשמלי מסופק לשפופרת. םאשר המתח המסופק גבוה מספיק, פולטת השפופרת קרינת ‭,X‬ םפי שגילה רנטגן.