תצלום של מרםז הגלקסיה שלנו םאשר מתקן האופטיקה המתקנת םבוי )משמאל( ומופעל )מימין‭.)‬ ההבדל בחדות התמונה נראה בבירור.