טלסקופ בעל מתקן אופטיקה מתקנת. האלומה הירוקה היוצאת מפתח הםיפה היא קרן לייזר רבת עוצמה. ההחזרות של קרן לייזר זו מהאטמוספרה משמשות למיפוי תנודות האטמוספרה בזמן אמת ולתיקון מתאים של מראת הטלסקופ לצורך קיזוז תנודות אלו.