קֶ ק ‭,)KecK(‬ הטלסקופ הגדול בעולם, המוצב על פסגת מַ אוּנה קֵ יאָ ה בהוואי. בתמונה רואים צמד טלסקופים, שיחד מאפשר ביצוע אינטרפרומטריה. בתוך םל אחת מהםיפות שבתצלום נמצא טלסקופ בעל מראָ ה שקוטרה 10 מטרים )ניתן לראות את המראה דרך הפתח בםיפה‭.)‬