קרינה אינפרה־אדומה

הקרינה האינפרה אדומה נפלטת בתחום אורכי הגל שבין קרינת מיקרו לאור הנראה . גופים חמים , שהטמפרטורה שלהם היא מסדר גודל של הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ , פולטים בעיקר קרינה אינפרה אדומה , וניתן להבחין בהם גם בלילה באמצעות גלאים מתאימים . חלק מהאמצעים לראיית לילה מבוססים על גילוי קרינה אינפרה אדומה הנפלטת מגופים החמים יותר מסביבתם ( אם כי קיימות גם שיטות אחרות . ( כוכבים וגלקסיות פולטים קרינה אינפרה אדומה , שבאמצעותה ניתן ללמוד על ההרכב הכימי של החומר , על " אבק" בין כוכבי ( כפי שניתן לראות בתצלומי הגלקסיות שבפרק " היווצרות הגלקסיות ולידתם של חורים שחורים ענקיים , " בעמ' , ( 46 על מנגנוני קרינה שונים ועוד . טלסקופים לקרינה אינפרה אדומה דומים מאוד לטלסקופים רגילים של אור נראה , אך בגלל בליעה חזקה של קרינה זו על ידי אדי מים באטמוספרה , מוצבים טלסקופים של אינפרה אדום על גבי מטוסים הטסים בגבהים , כדוגמת פרויקט סופיה של נאס"א , או על גבי לוויינים , כדוגמת טלסקופ החלל ע"ש שפיצר , ששוגר ב , 2003 ומצפה החלל הרשל , ששוגר ב . 2009 אחד היתרונות החשובים של תצפיות באינפרה אדום הוא היכולת לגלות ג...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ