אינטרפרומטר הרדיו הגדול בעולם. מיקומן של האנטנות השונות על פני הגלובוס נראה בתרשים.