מערך האנטנות הגדול ‭)VLA(‬ הנמצא בניו מקסיקו שבארצות הברית.