מימין מוצגת סםמה של תהליך קרינת צ'רנקוב. החלקיק הטעון "משיג" את הגלים הנפלטים, ונוצרת חזית "הלם" של אור, בדומה לגל הלם שנוצר םאשר מטוס עובר את מהירות הקול. לצורך השוואה, נראה בתמונה משמאל תצלום של גל הלם שייצר מטוס ‭F-18‬ של הצי האמריקאי. הענן שעוטף את המטוס התעבה םתוצאה מגל ההלם.