קרינת צ'רנקוב — גל הלם של אור

העובדה שמהירות האור בתווך קטנה ממהירות האור בריק מאפשרת פליטה של קרינה המכונה קרינת צ'רנקוב . קרינה זו היא למעשה קרינה אלקטרומגנטית , הנפלטת כאשר חלקיק טעון נע בתוך תווך במהירות גדולה ממהירותו של האור באותו תווך ( ומכאן שקרינת צ'רנקוב אינה יכולה להיפלט בריק . ( תנועת החלקיק הטעון מעוררת את המולקולות בתווך , ואלה בתגובה פולטות את הגל האלקטרומגנטי . כיוון שמהירות החלקיק גדולה ממהירות הגל בתווך , נוצר אפקט הדומה לבום על קולי שיוצר מטוס הנע באוויר במהירות העולה על מהירות הקול . ניתן לומר שקרינת צ'רנקוב היא מעין גל הלם של אור ( ראו איור . ( האפקט נקרא על שמו של הפיזיקאי הרוסי פבל אלכסיי צ'רנקוב , שגילה את התופעה ב , 1934 כאשר הבחין באור כחלחל הזוהר מבקבוק מים שהופגז בחלקיקים מהירים שיוצרו בהתפרקות רדיואקטיבית . על עבודתו זו הוא זכה בפרס נובל בפיזיקה לשנת . 1958 על מצבתו בבית העלמין נובודוויצ'יה שבמוסקבה , הנראית בתצלום שבעמוד הבא , משורטטת סכמה של התהליך שגילה . באוויר ובמים נפלטת קרינת צ'רנקוב בתחום האור הנראה , כאשר מרבית העוצמה מרוכזת באורכי גל המתאימים לצבעים כחול וסגול . האור הכחול הז...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ