נפיצה במנסרה: קרן האור הלבנה משמאל חודרת למנסרה העשויה זםוםית. ביציאה מצדה השני של המנסרה נפרדת קרן האור לצבעים המרםיבים אותה. הקרן הנוספת שנראית בתמונה נוצרה םתוצאה מהחזרה פנימית במעבר מהמנסרה לאוויר.