קרני אור המוחזרות מחלקי העיפרון הטבולים במים נשברות םאשר הן יוצאות מהמים לאוויר, מה שיוצר את האפקט הנראה בתצלום.