תבנית עקיפה שנוצרה על ידי מעבר של קרן לייזר דרך נקב מעגלי זעיר במחיצה אטומה. הנקב ממוקם במרםז הםתם הלבן בתמונה.