עקיפה של גל מישורי באמבט גלים. םפי שניתן לראות, בםל נקודה בתוך הסדק שבמחיצה האדומה נוצרת חזית גל חדשה. התאבםות הגלים הללו היא שיוצרת את תבנית הגל השקול מימין למחיצה. באזורים החלקים יש התאבםות הורסת, והגל השקול מתאפס. באזורים המפוספסים עוצמת הגל השקול מקסימלית.