התאבכות ועקיפה של גלים

שתי תופעות המייחדות גלים הן התאבכות ועקיפה . כאשר אנחנו משדרים גלים משני מקורות שונים , למשל שתי אנטנות רדיו המוצבות במרחק מה זו מזו , נוצר גל שקול במרחב המורכב מסכום הגלים שפלטו המקורות . תופעה זו מכונה התאבכות . במקומות מסוימים במרחב תגבר עוצמתו של הגל השקול ( התאבכות בונה , ( ובמקומות אחרים היא תקטן ( התאבכות הורסת . ( כמו כן גלים , בניגוד לחלקיקים , יכולים לעקוף מכשולים . תופעה זו קרויה עקיפה . זו הסיבה לכך שאנחנו שומעים מקור רעש גם כאשר אנחנו מסתתרים מאחורי קיר — גל הקול פשוט עוקף את הקיר . למעשה , בכל תהליך של עקיפה מתרחשת גם התאבכות . למשל , כאשר גל עוקף כמה מכשולים , נוצרת חזית גל חדשה מאחורי כל אחד מהמכשולים שנעקפו ומתפשטת במרחב . הגלים שנוצרו מאחורי המכשולים השונים מתאבכים ויוצרים גל שקול . גם עקיפה דרך סדק בודד ( או חריר ) במחיצה אטומה מייצרת חזיתות גל חדשות בכל אחת מהנקודות בסדק , ואלה מתאבכות במרחב , כפי שמדגימה התמונה . מהירות האור בריק כקבוע אוניברסלי ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› כדי להבהיר את כוונת המשפט " מהירות האור קבועה בכל מערכות הייחוס , ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ